În momentul accesării SITE-ului acceptați termenii și condițiile din această pagină, politica de protecție a datelor, stocarea cookie-urilor și drepturile de autor.

1. Terminologia folosită:

SITE = www.travelto.ro sau orice aplicație asociată cu website-ul travelto.ro,

TRAVELTO.RO = administratorul SITE-ului,

„UTILIZATOR” = orice persoană sau entitate care accesează sau ulilizează SITE-ul,

“TURIST” = UTILIZATORUL care contactează o UNITATE TURISTICĂ listată pe SITE,

“PROPRIETATE” = entitate care își oferă serviciile către TURIȘTI, prin intermediul SITE-ului,

“OFERTĂ TURISTICĂ” = serviciile oferite de către UNITATEA TURISTICĂ și prețul acestora,

“GAZDĂ” = administratorul unității turistice.

2. Termeni și condiții de utilizare:

TRAVELTO.RO pune la dispoziția fiecărei UNITĂȚI TURISTICE listate pe SITE un spațiu administrat de către GAZDĂ însuși, pentru publicarea OFERTEI TURISTICE,

Prin acordul de listare pe SITE, GAZDA este de acord cu condițiile din Contractul cu TRAVELTO.RO de mai jos.

TRAVELTO.RO pune la dispoziția GAZDEI userul și parola contului de administrare al SITE-ului. Prin intermediul contului de administrare, GAZDA va adăuga/modifica/șterge detalii din OFERTA TURISTICĂ afișată pe SITE. Autentificarea în contul de administrare se face în pagina https://www.travelto.ro/account/login/.

Toate informațiile din pagina PROPRIETATI sunt furnizate exclusiv de către GAZDĂ, prin intermediul formularului de înscriere pe SITE și prin intermediul contului de administrare al SITE-ului, astfel încât TRAVELTO.RO nu poate garanta și nu poate fi făcut responsabil pentru conținutul postat pe SITE în pagina PROPRIETATI. GAZDA este singurul răspunzător pentru informațiile afișate pe SITE, de eventualele incălcări ale legilor care reglementează activitatea de turism dar nu numai, drepturile de autor ale unui terț, concurență neloială sau publicitate falsă. Asta nu înseamnă că TRAVELTO.RO este de acord sau că tolerează afișarea pe SITE a informațiilor neconforme cu realitatea, de aceea va lua măsurile necesare corectării lor de fiecare dată când un UTILIZATOR va sesiza o asemenea situație,

3. Protecția datelor:

Pe lângă datele afișate pe SITE de către GAZDELE, cu acordul și intenția vădită de a le face publice (nume PROPRITATII, nume și prenume GAZDĂ, număr de telefon, OFERTA TURISTICĂ), colectăm adresele de email ale HOTELIERILOR și datele TURIȘTILOR care fac solicitări de cazare prin SITE (nume, prenume, localitate, număr de telefon, adresă de email) pentru a realiza contactul între cele două părți. De asemenea, colectăm numele cumpărătorului, adresa, CUI/CNP, nr. Registrul Comerțului, banca și IBAN-ul GAZDEI, date pe care le folosim atunci când emitem facturi către aceștia pentru serviciile prestate, dar și date de navigare pentru a îmbunătăți experiența UTILIZATORULUI cu SITE-ul. Prin navigarea pe SITE și furnizarea de date personale pentru a intra în contact cu cealaltă parte, atât ca TURIST cât și ca GAZDĂ, vă exprimați permisiunea ca SITE-ul să le colecteze și să le folosească/prelucreze în acest scop. Luăm în serios protecția informațiilor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private și vă asigurăm că nu le vom folosi în alt scop, că nu le vom distribui și nici nu le vom dezvălui terților, de niciun fel.

4. Cookies:

Când vizitați SITE-ul pentru prima dată, serverul nostru stochează un anumit cookie (informație) în navigatorul dumneavoastră de internet. La toate vizitele care preced această primă vizită, serverul își va cere cookie-ul pentru a-l citi și a încărca o anumită configurație a SITE-ului care să fie cea mai potrivită pentru dumneavoastră. La modul concret, serverul nostru stochează în navigatorul dumneavoastră de internet sortările pe care le faceți în listele cu UNITĂȚI TURISTICE, preferințele și filtrele aplicate, datele de sejur (checkin, checkout) pentru a vi le reda întocmai când ieșiți și reveniți într-o anumită pagină din SITE, dar și cookie-uri care înregistrează paginile vizitate, durata vizitei etc, pentru a analiza performanțele SITE-ului (număr de vizitatori, vizite, accesări, durată etc). Cu ajutorul cookie-urilor vă putem oferi o experiență imbunătățită cu SITE-ul, fără ele navigarea ar fi foarte neplacută. Prin accesarea SITE-ului, vă exprimați permisiunea ca acesta să stocheze cookies în navigatorul dumneavoastră de internet. Mai multe despre cookies puteți citi aici.

4. Drepturile de autor:

TRAVELTO.RO este marcă înregistrată. Conținutul existent pe SITE este protejat de legea dreptului de autor și nu poate fi copiat fără acordul scris din partea TRAVELTO.RO.

Contractul se încheie între Furnizor, denumit în continuare Travelto.ro și Cumpărător, denumit în continuare GAZDĂ.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie găzduirea pe www.travelto.ro, denumit în continuare SITE, a unei pagini de prezentare pentru unitatea turistică a GAZDEI.

2. PREȚUL ȘI DURATA CONTRACTULUI

Valoarea contractului este de … lei, reprezentând contravaloarea serviciilor oferite de către TRAVELTO.RO în perioada contractuală. Plata se face anticipat.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 1. TRAVELTO.RO se obligă să pună la dispoziția GAZDEI un spațiu pe SITE pentru publicarea ofertei unității turistice,
 2. TRAVELTO.RO se obligă să pună la dispoziția GAZDEI userul și parola contului de administrare al paginii proprietatii. Prin intermediul contului de administrare, HOTELIERUL va adăuga/modifica/șterge detalii din oferta unității turistice afișată pe SITE. Autentificarea în contul de administrare se face în pagina  https://www.travelto.ro/account/login/,
 3. TRAVELTO.RO se obligă, ca pe toată perioada contractuală, să ofere SITE-ului un up-time de minim 95%,
 4. TRAVELTO.RO se obligă să ofere suport/asistență GAZDEI, pe email sau prin telefon, în timpul programului afișat în pagina https://www.travelto.ro/contact/,
 5. Toate informațiile din oferta unității turistice afișată pe SITE sunt furnizate exclusiv de către GAZDĂ, prin intermediul formularului de înscriere și prin intermediul contului de administrare al SITE-ului,
 6. GAZDA este de acord ca toate datele furnizate către TRAVELTO.RO și care țin de descrierea unității turistice, inclusiv poze și oferte de preț, să fie publice pe platforma travelto.ro, pe viitoarele aplicații TRAVELTO.RO și pe site-urile sau aplicațiile partenerilor. De asemenea, GAZDA este de acord ca TRAVELTO.RO să stocheze adresa de email a unității turistice pentru a realiza contactul online cu turiștii; numele, adresa, CUI/CNP, nr. Registrul Comerțului, banca și IBAN-ul Cumpărătorului pentru facturarea serviciilor prestate; numele, numărul/numerele de telefon și adresa de email ale GAZDEI pentru contactul cu reprezentanții SITE-ului,
 7. GAZDA își asumă că are toate drepturile legale de a promova unitatea turistică pe SITE și este singurul răspunzător pentru informațiile afișate pe SITE, de eventualele incălcări ale legilor care reglementează activitatea de turism, drepturile de autor ale unui terț, concurență neloială sau publicitate falsă,
 8. În cazul în care unitatea de cazare a GAZDEI nu este autorizată să funcționeze, iar legea va interzice la un moment dat SITE-ului să mai afișeze unitățile neautorizate, aceasta va fi imediat delistată de pe platforma travelto.ro, fără obligativitate din partea TRAVELTO.RO de a restitui GAZDEI sumele deja achitate, ci de a reporta unității perioada din abonament rămasă neconsumată, după autorizare și intrarea în legalitate,
 9. GAZDA se obligă să afișeze pe SITE date reale, în caz contrar TRAVELTO.RO va interveni pentru corectarea informațiilor și va dispune sancțiuni la afișarea/listarea unității turistice pe SITE, interdicții/limitări în contul de administrare, suspendarea contului de administrare sau delistarea de pe SITE a unității turistice (suspendarea serviciilor), fără despăgubiri, de niciun fel, pentru aceste perioade,
 10. GAZDA se obligă să respecte termenii și condițiile SITE-ului din pagina www.travelto.ro/termeni-si-conditii,
 11. GAZDA se obligă să plătească serviciile TRAVELTO.RO.

4. ALTE CLAUZE

 1. Contractul cu TRAVELTO.RO poate fi reziliat unilateral de către GAZDA sau să ceară suspendarea temporară a serviciilor, oricând, indiferent de motiv, fără obligație din partea TRAVELTO.RO de restituire parțială sau integrală a sumelor de bani deja achitate de către GAZDA. Contractul cu TRAVELTO.RO poate fi reziliat unilateral de către TRAVELTO.RO, oricând, indiferent de motiv, cu obligație din partea TRAVELTO.RO de a restitui către GAZDA suma de bani aferentă perioadei dintre data rezilierii și data încheierii contractului,
 2. TRAVELTO.RO este liber, pe toată perioada contractuală, să schimbe/modifice/dezvolte SITE-ul fără să fie nevoie de aprobarea GAZDEI. Aceste modificări pot include, dar nu se limitează la: design și funcționalitate, structura informației, criterii de căutare, evidențiere, filtrare și ordonare a unităților turistice listate pe SITE, recenzii și comentarii de la turiști, modul de rezervare, disponibilitatea camerelor, nelistarea pe SITE a unităților turistice care nu afișează prețul serviciilor oferite ori disponibilitatea în perioada solicitată de turist,
 3. Recenziile și comentariile reprezintă strict opiniile personale ale turiștilor, TRAVELTO.RO nu poate fi făcut responsabil pentru conținutul acestora.

5. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Prin forță majoră înțelegem orice eveniment excepţional sau catastrofic, circumstanţă sau urgenţă în urma căreia SITE-ului îi devine imposibil sau ilegal să mai funcționeze.

6. Părțile contractului sunt de acord ca emailul să reprezinte dovada comunicării între părți. Orice dispută care s-ar ivi între părți se va rezolva pe cale amiabilă. Un litigiu ce nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă, va fi soluționat de către instanțele judecătorești din orașul București.

7. Prezentul contract este valid fără semnătura GAZDEI. Contractul cu TRAVELTO.RO i-a fost prezentat GAZDEI în momentul înscrierii pe SITE a proprietatii și în momentul transmiterii facturii proforme pentru plată. Gazda a primit un email ce conține Factura Proformă și Contractul cu TRAVELTO.RO, cu următoarea mențiune “Prin efectuarea plății, Cumpărătorul este de acord cu termenii și condițiile din Contractul cu TRAVELTO.RO.”

8. Părțile contractante sunt de acord ca emiterea si transmiterea documentelor fiscale să se facă electronic. Prezentul contract a fost transmis GAZDEI, împreună cu factura fiscală, pe emailul gazdei și în contul de administrare al SITE-ului.

Autentificare

Înregistrare

Resetează parola

Te rog introdu numele tău de utilizator sau adresa de email, vei primi o legătură prin email pentru a crea o parolă nouă.